Doelgroeptraining Neurologie

Therapiecentrum Veenstade biedt groepsoefentherapie voor mensen met een neurologische aandoening, zoals

  1. MS (Multiple Sclerose)
  2. ALS (Amyotrofische Lateraal Sclerose)
  3. Hersenbloeding (CVA) of herseninfarct
  4. Geheugenstoornissen en dementie (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer)

Door deze aandoeningen kunnen onder meer krachtsverlies, spasticiteit en coördinatiestoornissen ontstaan. Soms is er ook sprake van gedragsveranderingen of begripsstoornissen die het bewegen moeilijker kunnen maken. Dit kan van invloed zijn op activiteiten van het dagelijks leven.

De doelgroeptraining Neurologie helpt om uw conditie, spierkracht, balans, coördinatie en lenigheid te verbeteren. We gaan tijdens de fysiotherapie uit van uw persoonlijke situatie en doelstellingen. Een deskundige fysiotherapeut begeleidt de groep. Het trainen in groepsverband stimuleert en motiveert om te blijven oefenen. Bovendien ervaren deelnemers aan groepsoefentherapie het contact met lotgenoten vaak als prettig en nuttig. De training vind plaats in onze goed uitgeruste oefenzaal met kracht- en cardio-apparatuur.

Vergoeding fysiotherapie

Het trainen in de oefengroep vind plaats na verwijzing van uw neuroloog of huisarts. De behandelingen worden meestal vergoed door uw zorgverzekeraar, waarbij de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en verdere behandelingen vanuit het basispakket. Wij vertellen u hier graag meer over.

Afspraak

Bent u doorverwezen door (huis)arts of specialist of wilt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut?