Vergoedingen

Therapiecentrum Veenstade heeft de status Keurmerkpraktijk ontvangen door het met succes doorlopen van de entreevisitatie van Stichting Keurmerk Fysiotherapie. U, als patiënt bent hierdoor verzekerd van de beste zorg op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en effectiviteit.

Is er geen sprake van een chronische aandoening, dan valt fysiotherapie altijd onder de aanvullende verzekering. Vanuit de basisverzekering worden bij chronische indicatie (voor personen ouder dan 18 jaar) de kosten vergoed vanaf de 20e behandeling. Voor manuele therapie geldt er bij sommige zorgverzekeraars een andere dekking.

Klik op de onderstaande button om per zorgverzekeraar te zien welke (aanvullende) pakketten, premies en vergoedingen deze aanbiedt.