De geriatriefysiotherapeut werkt met mensen die belemmeringen of klachten ervaren door hun hoge leeftijd, en patiënten die ouderdomsverschijnselen vertonen als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of revalidatie van een gebroken heup.

Mobiliteit en zelfstandigheid

De behandeling richt zich voornamelijk op het herwinnen van uw mobiliteit en zelfstandigheid, of het omgaan met het verlies daarvan.

De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en eventuele mantelzorgers. Hij bespreekt met hen het ziektebeeld, vooruitzichten, behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

 

Afspraak

Bent u doorverwezen door (huis)arts of specialist of wilt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut?