Huisreglement

Praktijk: Therapie en FysioSportcentrum Veenstade

 • Dit reglement wordt aan iedere cliënt(e) overhandigd bij aanvang van de fysiotherapie, cursus en/of training. Wij gaan ervan uit dat u zich conformeert aan onderstaand reglement. Dit reglement is van toepassing zolang u onder fysiotherapeutische behandeling bent en/of deelneemt aan een cursus of training.
 • Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico.
 • U wordt verzocht uw actuele verzekeringsgegevens door te geven aan de fysiotherapeut. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie. De onderneming heeft afspraken met diverse zorgverzekeraars. Indien uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) niet vergoedt dan kunt u onze tarievenlijst in de wachtkamer raadplegen.
 • De praktijk voldoet aan de wettelijke verplichtingen m.b.t.:
  • Kwaliteit dienstverlening: iedere therapeut is ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie.
  • Klachten:.De praktijk beschikt over een klachtenprocedure; op verzoek kunt u deze krijgen van uw fysiotherapeut.
  • Privacy: Geheimhoudingsplicht en persoonsregistratie richtlijnen. Tevens is uw privacy gewaarborgd m.b.t. de wettelijke verplichtingen Bescherming Persoonsgegevens.
 • U wordt, vanuit hygiënisch oogpunt, verzocht bij ieder bezoek een handdoek mee te nemen. U wordt verzocht sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal.
 • Indien u verhinderd bent, wordt u verzocht de afspraak 24 uur voor de behandeltijd af te zeggen. Anders is de praktijk genoodzaakt de behandeling in rekening te brengen.
 • De praktijk is nimmer verantwoordelijk voor de eigendommen van de patiënt/cliënt.
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, letsel ongeval of daaruit voortvloeiende gevolgen.
 • De praktijk is van maandag- vrijdag te bereiken van 08.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. De openingstijden van de praktijk zijn van maandag – vrijdag van 08.00 – 22.00 uur. (vrijdag tot 19.00 uur) U kunt ons 24 uur per dag via de mail berichten via info@veenstade.nl of via veenstade.nl
 • De praktijk hanteert geen wachtlijst en heeft als richtlijn dat binnen 2-3 werkdagen na aanmelding het eerste consult zal plaatsvinden.

Wij wensen u een prettige tijd in onze praktijk.

Vriendelijke groeten, Team Veenstade