De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen en jongeren (tot 18 jaar) die een achterstand hebben in hun bewegingsontwikkeling of –vaardigheden. Met bewegingstherapie leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dit gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld, en met kindvriendelijke materialen. Bij zuigelingen of peuters vindt de behandeling ook plaats in de vertrouwde omgeving van het eigen thuis. De kinderfysiotherapeut leert kinderen beter te functioneren waardoor ze bijvoorbeeld weer kunnen meespelen en –sporten.

Als ouder heeft u tijdens de behandeling uiteraard intensief contact met de kinderfysiotherapeut. U krijgt bijvoorbeeld advies over een goede lichaamshouding voor uw kind. Voor het aanleren van lichamelijke vaardigheden moet uw kind vaak oefenen, en daar kan het wel wat hulp en aanmoediging bij gebruiken. Zo nodig wordt ook de school betrokken bij de behandeling.

Als een kind niet goed kan meekomen op lichamelijk vlak, dan leidt dat vaak ook tot sociaal-emotionele problemen. Ook kunnen bewegingsproblemen andere oorzaken hebben. Vandaar dat de kinderfysiotherapeut vaak contact heeft met de huisarts of andere behandelaars zoals logopedist, kinderpsycholoog of (ortho)pedagoog. Samen bieden zij de beste zorg voor uw kind.

De behandeling vindt doorgaans plaats op verwijzing van huisarts of specialist. Maar ook de kinderfysiotherapeut is rechtstreeks toegankelijk. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering.

Afspraak

Bent u doorverwezen door (huis)arts of specialist of wilt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut?